Brochure ‘Curatele, bewind en mentorschap’

Deze brochure gaat kort in op het waarom en hoe van de maatregelen curatele, bewind en mentorschap. Het maakt inzichtelijk aan wie een verzoek moet worden gericht en wie dit kan aanvragen.

Beschrijving

In de brochure komt ook aan bod wie tot curator, bewindvoerder of mentor kan worden benoemd en wat de procedure is nadat een verzoek is ingediend. Daarnaast wordt ingegaan op hoger beroep, de kosten en rechtshulp en de financiële vergoeding, en op het begrip wilsbekwaamheid.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Downloads