Brochure ‘Met mentorschap in veilige handen’

Informatie over wat een mentor kan doen om kwetsbare mensen tegen mishandeling te beschermen. Deze brochure geeft onder andere informatie over de rol, taken en scholing van de mentor.

Beschrijving

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben die hun belangen kunnen behartigen. Een mentor
wordt door de kantonrechter benoemd en is bevoegd zijn cliënt te vertegenwoordigen.

Organisatie

Mentorschap Nederland

Downloads