Brochure ‘Samen bankieren'

Informatie voor mensen die het lastig vinden hun bankzaken zelfstandig te regelen. Omdat ze moeite hebben met bankzaken, bijvoorbeeld vanwege verminderde mobiliteit, slecht zicht of beginnende dementie, of vanwege de ingewikkeldheid ervan.

Beschrijving

Bevat de volgende onderwerpen:

  • Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren
  • Bankieren met hulp van anderen
  • Zelfstandig (online) je bankzaken regelen
  • Veilig je bankzaken regelen


Organisatie

Rabobank

Downloads