Dossier ‘Levenstestament en volmacht’

Internetpagina voor mensen die tijdig de regie in eigen hand willen nemen. Er komen diverse thema’s aan bod.

Beschrijving

Deze internetpagina gaat in op de volgende onderwerpen betreffende levenstestament en volmacht:

  • Wilsbekwaamheid en dementie
  • Mantelzorger of vertrouwenspersoon
  • Bewind, curatele en mentorschap
  • Tips voor financiële bescherming
  • Wat regelen anderen?
  • Levenstestamentenregister.

Organisatie

Koninklijke Notariële beroepsorganisatie

Links