Welke thema's behandelt de informatiebox?

Waarmee kan mijn bank helpen?

Brochure ‘Senioren en bankieren’

04-06-2019 - Als senior kunt u te maken krijgen met beperkingen die veilig of zelfstandig bankieren in de weg kunnen staan. De Rabobank wil senioren met deze brochure ondersteunen met praktische hulpmid-delen en informatie.

Video ‘Dementie en dan…’

29-05-2019 - Bij Ton is Alzheimer vastgesteld. Deze video geeft uitleg over wat je allemaal kunt regelen als er dementie wordt geconstateerd.

Brochure ‘Samen bankieren, omdat u er niet alleen voor staat’

29-05-2019 - Informatie voor mensen die het lastig vinden zelf hun bankzaken te regelen. Omdat ze moeite hebben met bankzaken, bijvoorbeeld vanwege verminderde mobiliteit, slecht zicht of beginnende dementie, of vanwege de ingewikkeldheid ervan.

Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting

29-04-2016 - Deze vragenlijst is bedoeld voor ouderen en hun sociale netwerk. Het gaat in op de wijze waarop iemand zijn of haar financiële huishouding heeft georganiseerd. De vragenlijst besteedt specifieke aandacht aan het voorkomen van financiële uitbuiting.

Wat kan een notaris voor mij betekenen?

Video ‘Voorlichting over erfenis en testament voor oudere migranten’

04-06-2019 - Filmpje waarin Nederlandse regels over erfenis en testament op een eenvoudige manier worden toegelicht. De video is beschikbaar in het Nederlands, Turks en Arabisch.

Video ‘Voorlichting over het levenstestament voor oudere migranten’

04-06-2019 - Filmpje waarin het regelen van financiën op een eenvoudige manier wordt toegelicht. De video is beschikbaar in het Nederlands, Turks en Arabisch.

Checklist Levenstestament

04-06-2019 - Deze checklist helpt bij het nadenken over de mogelijkheden van het levenstestament. Welke keuzes kunt u nu maken voor straks?

Video ‘Dementie en dan…’

29-05-2019 - Bij Ton is Alzheimer vastgesteld. Deze video geeft uitleg over wat je allemaal kunt regelen als er dementie wordt geconstateerd.

Dossier ‘Levenstestament en volmacht’

29-05-2019 - Internetpagina voor mensen die tijdig de regie in eigen hand willen nemen. Er komen diverse thema’s aan bod.

Brochure ‘Curatele, bewind en mentorschap’

29-05-2019 - Deze brochure gaat kort in op het waarom en hoe van de maatregelen curatele, bewind en mentorschap. Het maakt inzichtelijk aan wie een verzoek moet worden gericht en wie dit kan aanvragen.

Brochure ‘Hoe regel ik mijn nalatenschap?’

29-05-2019 - Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Deze brochure zet alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.

Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting

29-04-2016 - Deze vragenlijst is bedoeld voor ouderen en hun sociale netwerk. Het gaat in op de wijze waarop iemand zijn of haar financiële huishouding heeft georganiseerd. De vragenlijst besteedt specifieke aandacht aan het voorkomen van financiële uitbuiting.

Brochure 'Wie geeft u het vertrouwen?'

20-03-2013 - De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is samen met notarissen een voorlichtingscampagne gestart om financieel misbruik bij ouderen tegen te gaan. Deze brochure bevat informatie staat over het levenstestament, de volmacht en het testament en wat de notaris doet.

Waarvoor kan ik een mentor inschakelen?

Brochure ‘Curatele, bewind en mentorschap’

29-05-2019 - Deze brochure gaat kort in op het waarom en hoe van de maatregelen curatele, bewind en mentorschap. Het maakt inzichtelijk aan wie een verzoek moet worden gericht en wie dit kan aanvragen.

Brochure ‘Met mentorschap in veilige handen’

29-05-2019 - Informatie over wat een mentor kan doen om kwetsbare mensen tegen mishandeling te beschermen. Deze brochure geeft onder andere informatie over de rol, taken en scholing van de mentor.

Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting

29-04-2016 - Deze vragenlijst is bedoeld voor ouderen en hun sociale netwerk. Het gaat in op de wijze waarop iemand zijn of haar financiële huishouding heeft georganiseerd. De vragenlijst besteedt specifieke aandacht aan het voorkomen van financiële uitbuiting.

Waarvoor kan ik bij de politie terecht?

Brochure 'Wat doet u als een onbekende bij u thuis aanbelt?'

29-05-2019 - Tips van de politie om (financieel) misbruik te voorkomen. Bevat adviezen om diefstal door een bab-beltruc te voorkomen, en handige telefoonnummers en websites voor meer informatie.

Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting

29-04-2016 - Deze vragenlijst is bedoeld voor ouderen en hun sociale netwerk. Het gaat in op de wijze waarop iemand zijn of haar financiële huishouding heeft georganiseerd. De vragenlijst besteedt specifieke aandacht aan het voorkomen van financiële uitbuiting.

Initiatiefnemers van deze box

De Informatiebox Financieel Veilig Ouderen Worden is een initiatief van de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden. Deze Alliantie is in 2015 opgericht, met als doel een integrale aanpak tot stand te brengen met alle betrokken partners, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarbij wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik.

Leden van de Brede Alliantie zijn landelijke organisaties en instanties die vanuit hun eigen expertise betrokken zijn bij financieel misbruik van ouderen. De volgende partijen hebben aan de informatiebox meegewerkt:

Begeleidende brief

In deze begeleidende brief geeft staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) op een toelichting bij de Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden.